Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Szanowni Państwo, Rodzice,

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na obiady w roku szkolnym 2023/2024. 
Aby zapisać dziecko należy wypełnić kartę zapisu dziecka na obiady  oraz dokonać płatności.

Przypominamy że, miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać na indywidualne konto bankowe ucznia.

Indywidualne numery kont dzieci, które korzystały z obiadów w poprzednim roku szkolnym zostały wygenerowane na cały okres trwania nauki szkolnej i pozostają bez zmian.

Numery kont pierwszoklasistów oraz nowych uczniów dostępne będą 7 września 2023 r.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY WRZESIEŃ 2023 r.   

15 dni  x  8,00 zł. = 120,00 zł.  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

NR KONTA : INDYWIDUALNE KONTO UCZNIA
 

Proszę o wpisanie w tytule:

Nazwisko i imię dziecka, klasa

Miesiąc/rok, za który opłacamy abonament

(Np. Kowalski Jan, Ia,  IX/2023)