Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 12

tel./fax +48 87 565-02-05

e-mail sekretariat@sp6.suwalki.eu

Komunikat

W sprawie wydawania maseczek do zakrywania twarzy

Dystrybucja maseczek odbywać się będzie w dniu 20.04.2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00
– Wejście główne (dyżurka) w siedzibie szkoły.

Każdej osobie przysługują maksymalnie 4 maseczki jednorazowego użytku.

UWAGA!

Prosimy o zachowanie wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Zachowujemy odległość 2 metrów pomiędzy sobą.
Rozmawiając ze sobą zachowujemy odległość minimum 2 metry.