Dni wolne - z puli godzin do dyspozycji dyrektora - od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16

13 października 2015

21 marca 2016 (święto wiosny)

5 kwietnia 2016 (sprawdzian klas szóstych)

2 maja 2016

27 maja 2016

1 czerwca 2016

Do góry